Bereken in 3 seconden hoeveel geld u kunt besparen. Klik op deze knop!
Bereken

“Ontdek hoe je duizenden euro's bespaart met groene energie

Ontvang gratis een persoonlijke rapport.

Page content

article content

Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken

Zonnepanelen worden steeds goedkoper. Diverse wereldleiders hebben lange tijd gezegd, dat het moeilijk is om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, omdat ze relatief goedkope, maar vervuilende grondstoffen zoals steenkool nodig hebben om de energie betaalbaar te houden.

Wind en zonne-energie steeds goedkoper

Dit argument verliest steeds meer aan kracht nu de kosten van duurzame energie zoals wind en zonne-energie steeds goedkoper worden. Vorig jaar werd voor het eerst meer capaciteit toegevoegd uit duurzame bronnen dan uit niet duurzame bronnen, volgens een recent rapport van de Verenigde Naties.

Duurzame bronnen

Meer dan de helft van de $ 286.000.000.000 geïnvesteerd in wind, zon en andere duurzame energiebronnen, vond plaats in ontwikkelende landen zoals China, India en Brazilië. Ook dit is nieuw. Exclusief grote waterkrachtcentrales, kwam 10,3% van de wereldwijd gegenereerde energie, uit duurzame bronnen. Ongeveer het dubbele ten opzichte van 2007, volgens het rapport.

Kosten zonnepanelen daalden 61%

De gemiddelde wereldwijde kosten voor het genereren van energie uit zonnepanelen daalde 61% tussen 2009 en 2015. Voor windturbines op land daalden de kosten met 14%. In sommige delen van de wereld, zoals India en Dubai, bieden zonneparken al energie aan tegen de helft van de kosten van het wereldwijd gemiddelde. Accountants Bureau KPMG voorspelt dat in 2020 zonne-energie in India 10% goedkoper is dan energie opgewekt door het verbranden van steenkool.

CO2-emissies

Dit zijn hoopvolle tekenen. Deze tekenen suggereren dat het terugdringen van CO2-emissies eerder kan worden bereikt en ook nog goedkoper dan wereldwijd werd aangenomen. En deze tekenen geven hoop dat landen in staat zijn om de ambitieuze doelen te realiseren die werden overeengekomen tijdens de klimaattop in december in Parijs.

Opwarming van de aarde

Hiermee zou de opwarming van de aarde onder de drempel kunnen blijven die verwoestende consequenties zal hebben voor de toekomst, inclusief de stijgende zeespiegel, ernstige droogte, overstromingen, wereldwijde tekorten aan voedsel en water en verwoestende stormen.

Gezondheid

Het vervangen van kolencentrales en het stoppen van de bouw van nieuwe kolencentrales zal een enorme invloed hebben op de gezondheid. Zeker in grote vervuilde steden in China en India, waar roet en smog eenvoudig ademhalen vrijwel onmogelijk maken. Die voordelen zullen nog groter zijn als auto’s, die worden aangedreven door benzine, worden vervangen door elektrische auto’s die hun stroom putten uit wind en zonne-energie.

Batterijen

Enorme belemmeringen voor de schone energie die men in Parijs voor ogen had blijven. Eén van de belemmeringen is technologie. Batterijen die in staat zijn om energie op te slaan voor het gebruik wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait, zijn nog steeds erg duur, hoewel de kosten dalen.

Klimaatprojecten in ontwikkelende landen

Een andere belemmering is een financiële. Ondanks meer particuliere investeringen in duurzame energie, hebben de Verenigde Staten en andere geïndustrialiseerde landen niet voldaan aan hun belofte, die werd gedaan in Kopenhagen. Afgesproken werd in 2009 om $ 100.000.000.000 per jaar te investeren in klimaatprojecten in ontwikkelende landen. De onderhandelaars in Parijs gaven zichzelf tot 2025 om te komen met nieuwe financieringsbronnen.

CO2 belasting

Het derde obstakel is de politiek. Het is duidelijk dat het opleggen van een prijs op fossiele brandstoffen, investeringen in schonere brandstoffen zal aanmoedigen. Een CO2 belasting in Brits Columbia heeft de uitstoot laten dalen. De premier van India heeft voorgesteld om de belasting op kolen te verdubbelen. China heeft een nationaal systeem voor emissiehandel belooft. Maar CO2belasting komt in de Verenigde Staten niet van de grond.

Duurzame energie

De dalende kosten van duurzame energie zijn een duidelijke plus. Het vooruitzicht dat energie betaalbaar blijft, terwijl de planeet wordt gered, zou politieke leiders moeten inspireren tot drastische maatregelen.

Comment Section

0 reacties op “Zonnepanelen zijn niet meer weg te denken

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: