Page content

Investeer met 5,5% rente per jaar in zonnepanelen

Investeer met 5,5% rente per jaar in zonnepanelen

Let op! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit.

Eigenstroom.com biedt u de mogelijkheid om te investeren met een hoog groen rendement. Per jaar ontvangt u 5,5% rente. Met de uitgifte van obligaties wordt de aanschaf van zonnepanelen gefinancierd. Deze zonnepanelen en de huurcontracten worden verpand aan de obligatiehouders. Door deze verpanding wordt het risico verlaagd.

Minimale investering € 1000 met 5,5% rente

De looptijd van de obligaties is twee jaar. Na twee jaar ontvangt u dus uw geld weer terug. De obligatielening wordt ineens afgelost. De minimale investering is € 1000. Op dit moment is inschrijving voorbehouden aan Nederlandse investeerders. Vraag het informatiememorandum aan.

Klik hier en meld je aan als obligatiehouder en ontvang het uitgebreide informatiememorandum.

250 zonnestroomsystemen

De obligatielening is verbonden aan 250 operationele zonnestroomsystemen door heel Nederland. De zonnepanelen worden geëxploiteerd nadat deze werkend zijn opgeleverd.

Strenge normen

De systemen kennen een opbrengstgarantie door de leverancier van 10 jaar. De zonnestroomsystemen worden voor 10 jaar verhuurd aan particuliere woningeigenaren die aan strenge normen voldoen.

Maximaal € 1.000.000

De uitgevende instelling kan een inschrijving weigeren. De inschrijvingsperiode kan worden verlengd, verkort, ingetrokken of worden opgeschort. Op dit moment is de uitgifte beperkt tot € 1.000.000

Klik hier en meld je aan als obligatiehouder en ontvang het uitgebreide informatiememorandum.

Leden van Eigenstroom.com BV wekken duurzame energie op met zonnepanelen op hun eigen dak, zonder dat ze daarvoor een grote investering hoeven doen of zich te verdiepen in de complexe markt van zonnepanelen.

Vanaf dag één geld besparen

In plaats van het kopen van zonnepanelen, huren de leden zonder zorgen zodat zij vanaf dag één geld besparen. Zij ontvangen een opbrengstgarantie en krijgen dus stroom geleverd tegen een lager tarief. Van grijs en duur naar groen en goedkoop.

Maandelijkse vergoeding

Eigenstroom.com BV exploiteert compleet geïnstalleerde zonnestroomsystemen van hoge kwaliteit.  De leden – huiseigenaren die aan de strenge criteria van Eigenstroom.com BV voldoen – betalen een maandelijkse vergoeding gedurende de huurperiode van 10 jaar, waarna zij de panelen voordelig kunnen overnemen.

Speciaal opgerichte entiteit

Na plaatsing worden de systemen geëxploiteerd door een speciaal opgerichte entiteit, de Uitgevende Instelling. De huuropbrengsten worden door de Uitgevende Instelling gebruikt om de financieringslasten en een commerciële marge te dekken.

De Obligatielening

De Uitgevende Instelling financiert met een Obligatielening van maximaal €1.000.000 de exploitatie van circa 250 operationele zonnestroomsystemen.

De Obligatielening biedt een rente van 5,5% per jaar en loopt twee jaar. Aan het einde van de looptijd wordt de lening geheel afgelost door een bancaire (project)financiering. De Uitgevende Instelling overbrugt de projectfinanciering met deze Obligatielening.

U kunt meedoen

Eigenstroom.com BV biedt u een aantrekkelijk en duurzaam rendement. U kunt zich vanaf 1 maart 2018 inschrijven via Eigenstroom.com

In dit Informatie Memorandum beschrijven we uitgebreid deze Obligatielening.

Klik hier en meld je aan als obligatiehouder en ontvang het uitgebreide informatiememorandum.

Klik gerust eens door onze categorieën heen: