Bereken in 3 seconden hoeveel geld u kunt besparen. Klik op deze knop!
Bereken

“Ontdek hoe je duizenden euro's bespaart met groene energie

Ontvang gratis een persoonlijke rapport.

Page content

article content

Btw terugvragen bij de aanschaf van zonnepanelen

De belastingdienst ziet u als BTW-ondernemer  als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig in tegen vergoeding stroom levert aan u energiebedrijf. Dit geldt alleen voor kleinverbruikers (3 × 80 ampère).

Fuchs-arrest

De belastingdienst ging er voorheen vanuit dat u geen BTW-ondernemer  was. Het Europese Hof van Justitie stelde echter in het Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) dat wel sprake is van BTW-ondernemer schap.

Gesaldeerd met de geproduceerde stroom

Onder vergoeding verstaan we een bedrag dat wordt betaald door uw energiebedrijf voor het leveren van stroom via zonnepanelen. In de praktijk wordt uw verbruik vaak gesaldeerd met de geproduceerde stroom. Ook dan is sprake van het leveren van energie. Het maakt dus geen verschil of je een zogenoemde ‘slimme’ meter hebt over een analoge (terugdraai) meter.

Regelmatig en tegen vergoeding via uw zonnepanelen stroom levert

U bent BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt. Het is dus geen keuze. Als u dus regelmatig en tegen vergoeding via uw zonnepanelen stroom levert aan uw energiebedrijf verricht u hiermee belaste prestaties.

Pas BTW afdragen boven € 1345 per jaar

U kunt zich aanmelden als BTW-ondernemer  bij de belastingdienst als u de BTW voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen wil terugvragen. U hoeft zich niet aan te melden, zolang het saldo van het te betalen BTW bedrag en het ontvangen BTW bedrag minder dan € 1345 per kalenderjaar is. De zogenoemde kleine-ondernemersregeling regelt, dat u pas BTW hoeft af te dragen boven € 1345 per jaar.

Zorg dat u op tijd de belastingteruggaaf regelt

Als particulier eigenaar van zonnepanelen zal in de praktijk deze grens van € 1345 niet worden bereikt. De belastingdienst neemt aan dat u dan niet verplicht aangifte hoeft te doen als BTW-ondernemer. Zorg wel dat u op tijd de BTW teruggaaf regelt. Als BTW-ondernemer  levert u aan uw energiebedrijf en moet u BTW berekenen over dit bedrag.

Saldo onder € 1345

In de meeste gevallen moet u BTW betalen over de stroom die u via uw eigen zonnepanelen opwekt en verbruikt. Zolang echter het saldo onder € 1345 blijft, hoeft u die BTW niet afgedragen aan de belastingdienst.

Voorbeeld niet geïntegreerde zonnepanelen

Voorbeeld: als u per kalenderjaar 2000 kWh terug levert aan het net, en u hiervoor een vergoeding krijgt van € 0,7 per kilowattuur, dan is het BTW bedrag hierover: 2000 × 0,07 × 21% is € 29,40. Als u daarbij 1000 kWh zelf verbruikt betaalt u hierover: 1000 × (het bedrag dat u aan uw energiebedrijf moet betalen voor de ingekochte stroom per kilowattuur inclusief energiebelasting maar exclusief BTW) 0,19 × 21% is € 39,90. Totaal dus € 69,30.

Recht op teruggaaf van het saldobedrag

Omdat dit bedrag niet uitkomt boven € 1345 hoeft u dit BTW bedrag niet af te dragen. Als het te ontvangen BTW bedrag hoger is dan de verschuldigde BTW (in dit geval € 69,30) dan heeft u wel recht op teruggaaf van het saldobedrag.

Voor 1 april 2013 zonnepanelen aangeschaft

Als u voor 1 april 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft, heeft u geen recht op aftrek van de BTW voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen wanneer u zich niet tijdig heeft gemeld als BTW-ondernemer  bij de belastingdienst. U moet zich binnen een maand na afloop van het kwartaal, waarin het recht op aftrek is ontstaan (de datum van de factuur), aanmelden als BTW-ondernemer .

Zonnepanelen op of na 20 juni 2013

Als u zonnepanelen op of na 20 juni 2013 heeft laten aanbrengen, maar u nog niet heeft aangemeld als BTW-ondernemer , kunt u zich aanmelden als u beschikt over een factuur op de BTW afzonderlijk is vermeld in uw BTW-ondernemer  bent. U moet binnen vijf jaar na aanschaf het verzoek indienen.

Hele BTW bedrag voor aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen

Wanneer u zonnepanelen heeft aangeschaft alleen om stroom op te wekken, dus niet tegelijkertijd dienen als dakbedekking, dan kunt u het hele BTW bedrag voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen.

Stroom levert en zelf verbruikt

U krijgt niet het volledige bedrag terug, omdat u de BTW moet voldoen over de stroom die u aan u energiebedrijf levert en over de stroom die u zelf verbruikt. Dit bedrag moet u in mindering brengen.

Geïntegreerde zonnepanelen

Wanneer u geïntegreerde zonnepanelen heeft aangeschaft (die tegelijkertijd als dakbedekking dienen) dan mag u slechts een deel van de BTW voor de aanschaf en installatie verrekenen. Er is geen recht op aftrek van de BTW voor het privégebruik. Daartegenover staat dat u geen BTW hoeft te betalen over de zelfopgewekte en gebruikte stroom.

Marktprijs energie

Als BTW-ondernemer  moet u BTW berekenen over de vergoeding die u ontvangt voor de stroom die u levert. Als u niet geïntegreerde zonnepanelen heeft, betaalt u ook BTW over de stroom die u zelf verbruikt. U berekent de BTW op basis van een zogenoemde marktprijs. De marktprijs is het bedrag wat u betaalt aan uw energiebedrijf inclusief energiebelasting, maar exclusief BTW.

Hoeveel stroom geleverd aan u energiebedrijf

De verschuldigde BTW geeft u aan op u BTW aangifte. Hierop in mindering brengt u de betaalde BTW. Het saldo van deze aangifte is het bedrag dat u terugkrijgt. Om de te betalen BTW uit te rekenen zou je precies moeten berekenen hoeveel stroom u over de betreffende periode heeft geleverd aan u energiebedrijf. U zou dan BTW in rekening moeten brengen aan u energiebedrijf. In de praktijk is het moeilijk vast te stellen.

Forfaitaire bedragen

Totdat hier meer duidelijkheid over is, kunt u gebruik maken van forfaitaire bedragen. Als u gebruik maakt van deze forfaits, mag u geen BTW in rekening brengen aan u energiebedrijf. Als u geen gebruik maakt van deze forfaits, dan zal het energiebedrijf BTW in rekening moeten brengen over de volledige prijs voor de stroom die het aan u levert, zonder rekening te houden met de stroom die u terug levert. De rekening die u van u energiebedrijf ontvangt, voor de aan u geleverde stroom, zal daardoor hoger worden. De BTW kunt u niet in aftrek brengen omdat dit privé gebruik betreft.

Forfaitaire bedragen niet geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 20
1001 – 2000 € 40
2001 – 3000 € 60
3001 – 4000 € 80
4001 – 5000 € 100

 

Voorbeeld geïntegreerde zonnepanelen

Voorbeeld: voor aanschaf en installatie van zonnepanelen heeft uw factuur met open BTW bedrag van € 800. De niet geïntegreerde zonnepanelen kunnen volledig worden verrekend. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2800 kWh. De verschuldigde BTW is € 60 (zie de tabel). Het betaalde bedrag aan BTW van € 800 wordt hierop in mindering gebracht. Per saldo ontvangt u € 740 terug aan BTW.

Voorbeeld geïntegreerde zonnepanelen

De functie voor het opwekken van energie wordt gesteld op 50%. 50% geldt als functie voor dakbedekking. Dat betekent dat 50% van de betaalde BTW kan worden verrekend. Uit ervaring blijkt dat twee derde deel wordt gebruikt voor het leveren van energie en een derde deel als privégebruik.

Forfaitaire bedragen geïntegreerde zonnepanelen

Opwekvermogen in wattpiek per jaar Forfait
0 – 1000 € 5
1001 – 2000 € 10
2001 – 3000 € 20
3001 – 4000 € 30
4001 – 5000 € 40

Een derde deel van de BTW verrekenen

Dit betekent dat u een derde deel van de BTW die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie kunt verrekenen. Wanneer u een factuur heeft ontvangen met € 1500 aan BTW, dan kunt u een derde verrekenen: € 500. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2800 kWh en dat betekent een forfait van € 20. Per saldo ontvangt u € 480 terug aan BTW.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

In de jaren na de aanschaf blijft u onder de grens van € 1345. U kunt dan kiezen om een verzoek in te dienen om ontheffing van uw administratieve verplichtingen. U hoeft dus niet langer aangifte te doen. Het heeft dan geen recht meer op aftrek van BTW en hij mag ook geen BTW in rekening brengen.

Energienota op naam

Alleen de persoon die de energienota op zijn naam heeft gesteld, kan zich aanmelden als BTW-ondernemer  en dus de BTW terugvragen.

Comment Section

2 reacties op “Btw terugvragen bij de aanschaf van zonnepanelen


Door rowie76 op 25 augustus 2017

Hallo,
ik heb geïntegreerde zonnepanelen. Moet ik dan op de BTW aangifte 1/3 van de totale BTW opgeven of de totale betaalde BTW (100%) of berekent de belastingdienst zelf aan hand van de aanvullende documentatie (waaruit blijkt dat het geïntegreerde zonnepanelen zijn) dat ik 1/3 van de BTW terugkrijg.


Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: